fbpx

ТИЙМБИЛДИНГ С КАУЗА

Природа

ТИЙМБИЛДИНГ С КАУЗА

Българското село

ТИЙМБИЛДИНГ С КАУЗА

Доброволци в София

ТИЙМБИЛДИНГ С КАУЗА

Екипни преживявания

ТИЙМБИЛДИНГ С КАУЗА

ЕКСПЕРТИЗА НА ЕКОТУР КОНСУЛТИнГ ЕООД

Водещ експерт на фирмата е Антония Чиликова.
Завършва магистратура „Алтернативен международен туризъм“ в НБУ София, университета Оксфорд, Англия, специалност „Биоразнообразие, опазване и управление“ с дипломна работа за индикатори за устойчив туризъм в националните паркове и магистратура в Биологически факултет на СУ, София. 
Основен капацитет и експертиза, в следните области:

 1. Експерт – алтернативен туризъм:
  Участие в разработването на Национална стратегия и План за действие за екотуризъм (2004), както и Регионалната туристическа стратегия за Западни Родопи. Оценител проекти по програмата PHARE 2001 “Развитие на българския културен туризъм”. Консултант екотуризъм и регионален брандинг към Българска асоциация за алтернативен туризъм, БААТ (2009 – 2011). Туристически агент в турагенция „Травентурия“ – екотуристически пакети и програми (2018).
 2. Лектор по темите:
  – Туристическа дестинация и регионален туристически продукт; Видове алтернативен туризъм – еко, селски, приключенски, културен;
  – Маркетинг на дестинации и туристически продукти, както и теми свързни с устойчивото развитие на туризма).
  – Климат и храни. Основни понятия, документи и стратегии на ЕС. Социално, градски и биоземеделие.

  Хоноруван преподавател в Асоциация „Планини и хора“ (2014). Водещ серия семинари по проект „Активни Общности“ към Платформа АГОРА. Обучения за развитие на капацитета за ТИЦ Враца (2021). Обучител по програмата “Executive Staff for Information Centres and Management Authorities of Protected Areas”, KEK PRAXIS, Ксанти, Гърция.

 3. Анализ на туристическите ресурси на регионите и промотиране: Средни Родопи; Община Враца.
 4. Организиране на събития:
  Гайдарско надсвирване, село Гела – първите 4 издания на фестивала (2001 – 2005); Фестивал на дивите цветя в Родопите – първите 3 издания (2013 – 2015); Фестивал на приключенията във Врачански Балкан (2021 г.). Серия от събития за промотиране на фермерски пазар „Пендара“, София (2019-2020 г.). Много конференции, семинари и обучения в сферата на туризма.

  Сред консултантите на Екотур Консутинг ЕООД са утвърдени експерти в областта на устойчивият туризъм, опазване на околната среда и развитие на местните общности.

Клиенти и история

Софийска столична община и Агенция PROWAY
2022 г.
Един от двамата основни обучители по проект „Хранителна вълна – овластяване на младежите за действията по климата“ Food Wave, финансиран по програма „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“ (DEAR)“.
Водещ партньор в изпълнение на проекта е град Милано. Основната цел на проекта е повишаване на знанията, информираността и ангажираността на младите хора в ЕС по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни за смекчаване на и адаптация към климатичните промени.

Община Враца
2021 г.
Оценка на туристическите ресурси на Община Враца и ПП „Врачански Балкан“, инвентаризация на природните и културно-исторически ресурси на региона, предложение за атрактивни регионални туристически продукти. Насоки за стратегия за развитие на алтернативен туризъм, промотиране на региона, подготовка на рекламни текстове за туристическия портал на общината.

 

Kеу events and communication LTD
Инвентаризация на природните и културно-исторически атакции във врачанския регион. Подготовка на 40 рекламни текста (статии), които по атрактивен начин да представят възможностите за туризъм на платформата OPENVRATSA.BG. 

 

Сдружение „Бизнесът за Харманли”
Консултант и лектор по проект „Харман – туристическата спирка за култура и история на народите“ по Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България -Турция.
Обучения: „Туристическа дестинация и регионален туристически продукт“; „Маркетинг на дестинация. Тенденции и иновативни практики“; „Културният туризъм и събитията – възможност за промотиране на туристическата дестинация четири сезона.

Платформа АГОРА, „Активни Общности“
Разработване на обучителен курс и провеждане на обучение по алтернативен туризъм по проект „Активни общности“ , финансиран от фондация „Америка за България“.
В рамките на обучението представители на 12 общини (кметове общински служители, читалищни секретари и представители на бизнеса) бяха обучени в 4 семинара, какво е това туристически продукт, маркетинг на ТП и устойчиво управление на туристическите ресурси и дестинации, стратегии в туризма и брандинг в туризма. https://www.facebook.com/konkurs.agora/posts/1794004940619228

Асоциация „Планини и хора“
Хоноруван преподавател по „Теория на туризма“, „Опазване на околната среда“ и „Туристическа анимация“ (2011 -2013). Пиар и един от организаторите на Годишната асамблея на Международния съюз на асоциациите на планинските водачи (UIMLA).

Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ)
Консултантски услуги по подготовката на документацията – програма ТГС България -Румъния, по проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния – България” (Common Strategy for Sustainable Territorial Development of the cross-border area Romania-Bulgaria, 2011 г.)

Екоорганизация – Родопи
Eксперт и координатор проекти за устойчив селски и екотуризъм към организацията. Мениджър на Туристически информационен център село Широка лъка. От 1997 до 2013 г. успешно разработва над 15 проекта свързани с развитието на устойчив екологичен, културен и селски туризъм в Средни Родопи. 

Интервюта и публикации

Последен проект

Фестивал „Приключения във Врачански Балкан“ –  обединение на местните общности за успешна туристическа дестинация, 2021 г.

Проектът си постави за цел популяризиране на даденостите за приключенски, селски и еко-туризъм във врачанския край. В рамките на проекта се организира и първия по рода си Фестивал на приключенията във Врачански Балкан, в партньорство с Община Враца, дирекцията на природния парк, както и на местните спортни клубове, предприемачи и читалища. Проведоха се и обучения за организиране и маркетинг на събития, както и за промотиране на туристическата дестинация и регионални продукти на селски и приключенски туризъм.
Проектът включваше и повишване на капацитета на бъдещият Туристически информационен център, като за целта бяха организирани два пътуващи семинара за обмяна на добри практики.
Фестивалът на приключенията във Врачански Балкан, се финансира от Фондация „Америка за България“.