За нас

Предлагаме тиймбилдинги, които съчетават  в себе си автентично преживяване с възможността да укрепите екипа си и подобрите неговата ефективност, комуникация и емоционална интелигентност в работния процес. Можете да разгледате нашите предложения в сайта ни.

Тиймбилдингите ни са 1- или 2-дневни, в зависимост от отдалечеността на дестинацията и предпочитанията ви. Основната програма е базирана на дейностите предлагани от нашите домакини, като към нея можете да добавите: 1.) Анализ на конкретните потребности на екипа и допълнителна тиймбилдинг програма, водена от нашите експерти; 2.) Добавяне на други желани от вас дейности, свързани със забележителностите на дестинацията.

С избора си ще подпомогнете финансово представители на малкия бизнес, местните читалища и производители на чисти храни от 5 български села. Пряко, с доброволен труд, ще може да участвате в подобряването на качеството на живот в избраната дестинация. Към всеки тиймбилдинг се предвижда да има и дарение за кауза, насочена към опазване на местните традиции или подпомагане на социално уязвими групи от районите в които работим.

Свържете се с нас и заедно ще изготвим програма, отговаряща на потребностите на вашия екип!

При подбора на нашите предложения за домакини се водихме от принципа, всеки един от тях да допринася за опазване на природата в района, а трима са включени в проекта „За Балкана и за хората“(2012-2017) , получил
наградата на ЕК за инициативи в Натура 2000 зони.