С грижа за ПП „Витоша“

Природен парк „Витоша“

Планината, която всеки ден виждаш от улиците на София, от едноименния булевард, от работното място … не е само за гледане! Ако решиш да я опознаеш, ще откриеш, че Витоша може да ти предложи много повече от просто бягство от градската джунгла. Може да ти предложи намиране. На самия себе си; на любовта към природата, която всеки у нас таи някъде дълбоко. (Т. Демирева)

Витоша ни дава много! И сме щастливи с това, че я имаме току до пренаселената столица, но Витоша има нужда и от нас! Туристопотока и природните стихии всяка година оставят своя отпечатък върху туристическата инфраструктура – пътечките, мостчетата, каналите за отводняване… Затова ние се присъединяваме към апела на Дирекцията на Природен парк „Витоша“  за „осиновяване“ на алеи, кътове за отдих, заслони и други туристически обекти на територията на парка.

Поддръжката на новите обекти изисква постоянна грижа, за да може те да са винаги в добро състояние и да радват туристите. За да опази постигнатото с много труд и финансови средства, Дирекцията на Природен парк „Витоша“ състави списък на най-посещаваните туристически обекти на територията на планината, които предлага за „осиновяване“, което включва почистване и поддържане с доброволен труд на избрания обект. На всеки „осиновен“ обект ще се постави типова информационна табела, показваща кой се грижи за него.

А ако нямате възможност за дългосрочен ангажимент, можем да помогнем за ден включвайки се в грижата за парка. 

При по-големи екипи ще разделим участниците на малки групи, за да е ефективна помощта ни. 
След края на работния ден може да предложим и екипни игри и кетъринг. 

Само ни се обадете и ние ще организираме всичко за вас, до най-малкия детайл!

Снимки: ПП "Витоша"

Период:  май – октомври
Брой участници: 15 – 150