Рокерски фестивал с. Превала

Подпомагане на местните производители на чиста храна и ежегодния рокерски фестивал в с. Превала.