Умения за перфектен екип

Защо да изберете тиймбилдинг с кауза

В днешните динамични времена с все по-остър недостиг на квалифицирани кадри в много браншове, става актуален въпросът как компаниите да привличат и задържат качествените хора в екипа си. Как се създава ефективен екип? Какво прави един бранд успешен и предпочитан работодател?

Азбучна истина е, че успехът на една фирма в дългосрочен план е пряко свързан с това доколко хората работещи във фирмата са екип, а не просто хора обединени около обща дата за получаване на заплатите. Ефективността на екипа и мотивираността на неговите членове за постигане на обща цел, са сред основните фактори за устойчивостта на компаниите. Колкото повече отделните индивиди се чувстват част от екипа, толкова повече допринасят за работата и развитието му.

Последните изследвания в областта на човешките ресурси са категорични – това което мотивира хората да изберат една или друга работа, не са единствено финансовите придобивки, а атмосферата във фирмата и доколко тя им позволява да се чувстват „на мястото си“, доколко им дава възможност за личностно и професионално израстване. Според Нели Христова, член на Управителния съвет на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР). „Така нареченото поколение Y не се влияе толкова от парите като водещ мотив, а от това, дали ще работи за кауза, която харесва и споделя”, казва г-жа Христова.

В XXI век повече от всякога хората имат нужда да вярват, че с действията си правят света едно по-добро място за живеене. Затова при избора си на работа, все повече млади специалисти се насочват към брандове, които са припознати като социално чувствителни и ангажирани. Корпоративната социална отговорност (КСО), се превръща във важен аспект от профила на българските компании, които са утвърдени и като предпочитани работодатели.  За много млади хора е вече важно да се почувстват част от екип, който се бори за достойна кауза и да се гордеят, че допринасят с избора си за едно по-добро и справедливо обществото. Дейност, която повишава тяхната “социална валута“ и престиж в приятелският им и семеен кръг. Много родители също осъзнават, колко е важно да бъдат пример за децата си.

Всеки бизнес може да намери своята обществено значима кауза и така да подкрепи изграждането на социално отговорна бизнес среда в България. Има много начини да подкрепите кауза – с месечни дарения, с доброволен труд, спонсорство или финансиране на проекти на граждански групи и организации. Корпоративната социална отговорност често се изразява и като дългосрочна подкрепа за социална кауза на местните общности в различни райони на страната. Вече доста ивент-фирми, както и неправителствени организации, съдействат на компаниите в тяхното желание да се включат в социална кауза.

Фондация BCause например предлага на компаниите и техните служители доброволна работа в полза на НПО, музеи, дневни центрове за деца с увреждания, паркове, домове за възрастни хора и още десетки каузи в София и страната, включително професионални pro bono услуги – с подкрепата на работодателя. Фондацията предлага и тиймбилдинги със социални каузи.

Друга интересна форма на тиймбилдинга с кауза се предлага от туристическата фирма Травентурия ООД, която предлага „зелени“ тиймбилдинги насочени към опазване на природата и защитените територии.
 
Сред най-иновативните тиймбилдинги с кауза е предложението на ЕкоТур Консултинг в подкрепа на българското село – с неговите природа, традиции и предприемчиви хора. Предложенията ни се основават на идеята малки предприемачи от българските села да станат домакини на провежданите тиймбилдинги – засега са включени пет български села и каузи.

По време на тиймбилдингите на ЕкоТур Консултинг, участниците могат да се включат в кулинарни уроци за традиционни ястия от Беласица или чипровския край, да приготвят традиционни сирена в Родопите или пък рикота по италианска рецепта във врачанското село Ягода, да се научат да тъкат чипровски килим или пък как се вади мед. Могат да участват в дейности във фермата или зеленчуковата градина, да доят козички, да косят сено или сами да си резбоват сувенир в ателието на местен художник.

Всеки тиймбилдинг дава възмостност и за подкрепа на конкретна социална кауза – местен фестивал, който да развие капацитета на читалищата, етнографската сбирка на селото, комютърна зала за младежите или социална подкрепа за възрастните самотни хора.
Но основната идея е да се подпогне малкия екотуристически и фермерски бизнес на село, бизнес, който не просто създава работни места и поминък, а е загрижен за опазване на традициите и природата наоколо.

В основата на философията на тиймбилдингите с кауза „БГ село“ са трите основни принципа на ефективните екипи:
1. Изграждане на доверие в членовете на екипа;
2. Развитие на емпатия и емоционална интелигентност;
3. Създаване на автентично пространство за обмен на идеи и умения.

И още една много важна причина да изберете тиймбилдинг с кауза – обществото също става все по-чувствително и по-взискателно към етиката на бизнеса. Обикновеният маркетинг и пиар отстъпват мястото на необходимостта от изграждане на социално-ангажиран бранд. За да вдъхва доверие една компания, е важно да се насърчават служителите да играят активна социална роля.

С тиймбилдингите с кауза вие получавате 3 в 1 ефект: по-сплотен екип, затвърждавате имиджа си на социално ангажиран бранд и реално подкрепяте оцеляването на българските села.

Попитайте за оферта!